YELLOW MAIDEN’S JEALOUSY

Family
Malpighiaceae

Species Name
Tristellateia Australasiae A.Rich

Other Common Names
Galphimia Vine