WHITE PENTAS

Family
Rubiaceae

Species Name
Pentas Lanceolata ‘Alba’

Other Common Names
Egyptian Star Cluster