WHITE FRANGIPANI

Family
Apocynaceae

Species Name
Plumeria Obtusa

Other Common Names
Great Frangipani