RED-YELLOW TRAILING ABUTILON

Family
Malvaceae

Species Name
Callianthe Megapotamica

Other Common Names
Trailing Abutilon