RED BREYNIA

Family
Phyllanthaceae

Species Name
Breynia sp. ‘Iron Range’

Other Common Names
Iron Range Breynia