ORANGE FRANGIPANI

Family
Apocynaceae

Species Name
Plumeria ‘India’

Other Common Names
Temple Tree