PINK KOPSIA

Family
Apocynaceae

Species Name
Kopsia Fruticosa (Roxb.) A.DC.

Other Common Names
Pink Gardenia